Valdesbg.com

Заявка за сервиз

Преди да попълните заявката ,изпълнете няколко важни действия!
1.Рестартирайте климатика/изключване от контакта за 30 минути.
2.Проверете батериите на дистанционното дали са работещи.
3.Проверете зададения режимът дали е правилен и вентилацията трябва да е на автоматичен режим.Направете снимка на дисплея на дистанционното ,за да видим ,правилни ли са настройките.
4.Включете климатика отново и ако проблемът, не е изчезнал , направете клипче на дисплея на климатика, на което се вижда мигането на лампичката.Нека клипчето ,да е достатъчно дълго ,за да се види ,дали има някаква последователност на мигане. След това да може да ни го изпратете,при нужда.