Услуги

 • Дейности извършвани от сертифициран за работа с фреони изпълнител :
 • Монтаж и демонтаж
  Фирмата разполага с монтажни групи, които монтират закупените климатици.

  Монтаж : 22 ка, и 25-ца, 28-ца - 250 лв. / включен трансформатор/

  Монтаж : 36-ца,40-ка- 300 лв. / с включен трансформатор /

  Монтаж : 56-ца,63-ка и 71-ца - 350 лв./ с включен трансформатор/

  Колони - 400 лв.

 • При монтиране на етапи + 60 лв. за всеки етап. 

 • Монтажа включва: до 3 метра тръбен път и конденз и тампони външ.тяло в рамките на гр. Пловдив.

 • За монтаж извън града се заплаща допълнително транспорта

 • Демонтаж - 100 лв. / вътрешно + външно тяло/